Runestenen

Runen zijn schrifttekens die met elkaar een alfabet vormen en zijn meer dan magische symbolen alleen. Iedere rune heeft zijn eigen fonetische klank. Deze runenstenen kunnen samen oneindig veel combinaties vormen. Hierdoor kunnen we met runen voorspellingen doen. Door deze voorspellingen juist te interpreteren kunnen ze inzicht krijgen in de huidige situatie. De grondslag van runen is hetzelfde als van de tarot. Aan het bewustzijn wordt er duidelijk gemaakt wat er altijd al latent aanwezig is.

 

Runen maken het mogelijk om onbewuste zaken te verwoorden, die anders latent aanwezig blijven. De runnen zullen alleen die dingen openbaren die eigenlijk al bekend zijn, maar waar je normaal niet stil bij staat. Hierdoor zal een dieper inzicht verkregen worden, waardoor  je aan jezelf kunt werken. Wat je met deze informatie doet, is geheel aan jezelf.